Vi ser gennem vægge - ikke gennem fingrene

Idom El tilbyder i samarbejde med DELTA PROSAL at udføre termografering i industrien.

Med termografi har man mulighed for at finde fejl i tavler FØR det giver ubehagelige driftstop, der måske ødelægger en eller flere dages produktion.

Der udfærdiges en rapport efter hvert besøg så man kan se hvor der kræves opmærksomhed, så har man selv mulighed for at planlægge hvornår produktionen skal stoppes for at udbedre fejlen.

Læs meget mere om termografi på DELTA PROSALS hjemmeside: www.deltaprosal.dk

Ok