ESG

Det er afgørende, at alle tager ansvar og gør det bedste for at reducere CO2-udledningen. Kun derved kan vi fortsat have et godt miljø for både dyr og mennesker på jorden.

I hverdagen har vi i Idom El fokus på at tilrettelægge vores arbejde og processer, så vi arbejder hen mod at belaste miljøet mindst muligt.

Vores vision er ”kvalitet med personlighed”. Dette vil vi arbejde hen i mod ved, at være en del af, at bygge socialt, økonomisk og miljørigtigt byggerier.
Idom El ønsker at være en virksomhed, der arbejder hen mod et bæredygtigt afsæt. Vores sociale perspektiv er, at vi vil kunne bidrage til, at alle får lige mange goder. Vi fokuserer blandt andet på det miljømæssige, hvor vi f.eks. affaldssorterer, køber råvarer, der taler ind i miljøperspektivet, og sikre genbrug af materialer. Vi holder os løbende ajour med nye tiltag til forbedringer omkring miljøet, så vi kan være med til at skabe en bedre fremtid.

ESG er blevet en integreret del af vores el-firmas forretningsstrategi, og det skal ses som vores måde at bidrage til, at det på sigt bliver en mere bæredygtig fremtid, vi går i møde. Ved at udarbejde ESG-rapport hvert år, vil vi kunne synliggøre vores CO2-aftryk

Strategi

 

I vores ESG-arbejde tager vi afsæt i FN’s bæredygtighedsmål 3, 4 og 8, og vi har i praksis udmøntet det i en række miljømæssige tiltag, som du kan se nedenfor:

E–Environment

Bæredygtigt materialevalg

Hvor det er muligt, vælger vi generelt miljøvenlige og genanvendelige materialer, og vi undgår så vidt muligt materialer, der er skadelige for miljøet eller har et højt CO2-aftryk.

Energieffektivitet
Vi arbejder løbende på at optimere virksomhedens energiforbrug, og har derfor installeret solceller på taget.

Grøn transport
I el-firmaet er vi i gang med at planlægge udskiftning af minimum 1 af vores firmabiler ud med eldreven bil. I øjeblikket har vi 1 hybridbil. På sigt er det intentionen, at kunder indenfor bygrænsen vil kunne blive serviceret af kollegaer i el-bil.

Affaldshåndtering
Vi genbruger byggematerialer, hvor det er muligt, og vi har udarbejdet en effektiv affaldshåndteringsplan: Pap, klar plastik, kabler, træ, jern, arbejdstøj, lysstofrør samt farligt affald.

S–Social

Sundhed og trivsel
Det er vigtigt for os at være en sund og attraktiv virksomhed, da vores medarbejdere er et vigtigt aktiv for virksomheden. Vi ønsker en arbejdskultur, der skaber gode relationer, godt humør og højt engagement. Den nuværende kultur er allerede præget af disse vigtige elementer, og det ønsker vi at videreudvikle. Vi prioriterer arbejdssikkerhed og trivsel for vores medarbejdere højt. Sikkerhedsmøder er en fast del af programmet på vores medarbejdermøder, og de finder sted i arbejdstiden. Herudover vægter vi en god kultur og omgangstone, der anerkender den enkelte, og som fremmer trivsel og arbejdsglæde.

Kvalitetsuddannelse
Vores medarbejdere har stor værdi for virksomheden og den gode kvalitet, vi kan tilbyde vores kunder. En stor del af virksomheden er vores dygtige lærlinge, hvor vi bidrager, positivt, til deres uddannelse ved at give dem relevante opgaver og udfordringer.

Ved løbende at uddanne nye elektrikerlærlinge til faget, er Idom El med til at sikre, at fremtidige elektrikere har viden om ESG-arbejde.

G–Governance

Styring og ledelse 
I ledelsen hos Idom El ApS lægger vi vægt på åbenhed og gennemsigtighed. Dette gælder også i forhold til virksomhedens ESG-mål og resultater. Ved at ledelsen giver medarbejderne frihed under ansvar, har virksomheden medarbejdere ansat, som er engagerede og som kan arbejde selvstændigt.
Vi involverer løbende vores interessenter – medarbejdere, kunder, leverandører og lokalsamfundet i beslutningsprocesser, og lytter til deres synspunkter.
Vi følger høje etiske standarder, og undgår så vidt muligt processer, der kan være til skade for miljøet eller samfundet.

Idom El er ISO9001-certificeret. Dette er et redskab for os, til hele tiden at kan følge op på, at vores kunder, samt omgivelser og miljø får de bedste løsninger. For os er det en kontinuerlig proces, at vi kan yde en god service hos vores kunder, og samtidig kan forbedre vores samfund og miljø.