Idom El ApS er startet projekt Ny Stald op i Ørnhøj, hvor vi er med igennem hele forløbet, fra start til slut.
Peder, Futte og Mikkel er i fuld gang med at gøre klar til etablering af ledninger.