Hvoldal Dambrug

Vi var med da Snaptun frys som ejer Hvoldal dambrug valgte at ombygge produktionen til en moderne dambrug model. Efterfølgende blev Grydeå Dambrug nedlagt og flyttet ud til Hvoldal Dambrug.

Et moderne dambrug er en stor størrelse set med elektriske øjne. Der blev i alt udlagt ca. 10 km kabler, fra store forsyningskabler til små alarmkabler.
Opbygningen er udført med en stor alarm/overvågningsdel og efterfølgende backupp anlæg i form af generatorer og dieselpumper. Installationer til blæsehus, pumper, undertavler, brugsstik, samt almen belysning, tele og EDB. Ideen er at man recirkulere vandet  i de store bassiner, samtidig med at der tilføres store mængder af luft.