Mølbak Dambrug

Snaptun frys som ejer Mølbak Dambrug valgte i 2012 en ny model, nemlig at overdække bassinerne til opdræt af ørreder. Det resulterede i ca. 3500 m2 overdække dambrug.

Her er opbygget den almene installation med belysning lys og kraft installationer. Udover dette er en stor del maskininstallationer til pumper/iltblæsere/rensninger i de forskellige bassiner. Der er ligeledes opbygget stor overvågning af anlægget, da det er et følsom system når man arbejder med fisk, f.eks. niveau på vandstande osv. Der er en nøddrift foranstaltninger med 578A generator samt dieselblæser i tilfælde af strømsvigt.

Sagt på jysk: "Nutidens dambrug inderholder rigtig meget teknik"