Brandsikringsanlæg


Skal din virksomhed sikres mod brand?

Vi sammensætter brandsikringsanlæg, så de passer netop til dine krav. De skærpede krav fra bygningsreglementet, gør at mange virksomheder stifter kendskab til kravet om brandsikring.

Vi er kvalificerede installatører af:

 • ABA-anlæg (Automatisk Brandalarmsanlæg)
  Detekterer røg- og varmeproduktion, og kan alarmere brandvæsnet direkte, så du kan være helt sikker på hurtig reaktion på en brand.
 • ABDL-anlæg (Automatisk Branddørslukning)
  Hvis du vil holde døre åbne mellem brandceller er dette løsningen, så vil branddøren selv lukke når den detektere brandkendetegn.
 • ABV-anlæg (Automatisk Brandventilation)
  Sikrer en mennesker og bygningen, ved at få røgen og varmen ud af bygningen i tilfælde af brand. Det giver røgfrie flugtveje og færre skader på bygningen.
 • AVA-anlæg (Automatisk Varslingsanlæg)
  Øger personsikkerheden ved hurtigere at få mennesker evakueret ud af bygningen så snart branden detekteres.

Vi kan sammensætte løsninger med enkle anlæg eller sammenkoblingen heraf, så de opfylder myndighedernes krav.

Fra projektering til godkendelse

Med Idom El som din installatør kan du være helt tryg ved samarbejdet. Vi kan både projektere opgaven, installere anlægget og efterfølgende servicere det iht. gældende
lovgivning.

Det er en selvfølge for os, at projekter leveres godkendte af akkrediteret inspektionsvirksomhed.