Brandsikringsanlæg


Skal din virksomhed sikres mod brand?

Idom el er DBI-certificeret i både termisk brandventilation (ABV) og automatisk brandalarmsanlæg (ABA), hvilket er et krav, hvis I skal have installeret et myndighedskrævet brandsikringsanlæg.

Vi sammensætter brandsikringsanlæg, så de passer netop til dine ønsker og krav. De skærpede krav fra bygningsreglementet gør, at mange virksomheder stifter bekendtskab med kravet om brandsikring.

Vi er kvalificerede installatører af:

 • ABA-anlæg (Automatisk Brandalarmsanlæg)
  Detekterer røg- og varmeproduktion, og kan alarmere brandvæsnet direkte, så du kan være helt sikker på hurtig reaktion på en brand.
 • ABDL-anlæg (Automatisk Branddørslukning)
  Hvis du vil holde døre åbne mellem brandceller er dette løsningen, så vil branddøren selv lukke, når den detektere brandkendetegn.
 • ABV-anlæg (Automatisk Brandventilation)
  Sikrer både mennesker og bygningen, ved at få røgen og varmen ud af bygningen i tilfælde af brand. Det giver røgfrie flugtveje og færre skader på bygningen.
 • AVA-anlæg (Automatisk Varslingsanlæg)
  Øger personsikkerheden ved hurtigere at få mennesker evakueret ud af bygningen, så snart branden detekteres.
 • FPA-anlæg (Flugtvejs- og Panikbelysning)
  Gør det muligt at orientere sig og lokalisere flugtveje i nødsituationer, hvilket også øger personsikkerhed, og skaber tryghed.

Vi kan sammensætte løsninger med enkle anlæg eller sammenkoblingen af flere, så helheden opfylder myndighedernes krav.

Fra projektering til godkendelse

Med Idom El som din installatør kan du være helt tryg ved samarbejdet. Vi kan både projektere opgaven, installere anlægget og efterfølgende servicere det iht. gældende
lovgivning.

Det er en selvfølge for os, at projekter leveres godkendte af akkrediteret inspektionsvirksomhed.

ISO9001 cerificering

Salg, projektering, installation og service af teknikopgaver indenfor:

El-installationer, varmepumper og køleanlæg, indbrudsalarmanlæg, adgangskontrolanlæg, tv-overvågning og termisk brandventilationsanlæg